Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Sithonia-Porto Carras

Porto Carras Sithonia Hotel / 5 stars / Porto Carras / Chalkidiki-Sithonia
Цените се валидни за резервации од 08.12.18 00:00 дo 31.12.18 23:59
Цените се по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд)
Доплата на туристичка такса-се врши во хотел, 4еур за соба на ден.
Minimum Stay Nights      1  1  2  2  2  5  2  2  2
ROOM TYPE/CATEGORY     26.04.19-17.05.19 18.05.19-14.06.19 15.06.19-28.06.19 29.06.19-12.07.19 13.07.19-26.07.19 27.07.19-29.08.19 30.08.19-08.09.19 09.09.19-22.09.19 23.09.19-06.10.19
Double Room for Sgl - Golf View AL 1Ad+1ch(2-11) 109 124 143 165 189 217 189 165 143
Single Superior - Golf View AL 1Ad 90 104 118 136 157 180 157 136 118
Single Superior - Golf View AL 1Ad+1ch(0-1) 90 104 118 136 157 180 157 136 118
Double Superior  - Golf View AL 2Ad 125 142 165 188 215 248 215 188 165
Double Superior  - Golf View AL 2Ad+1ad 171 195 225 258 296 340 296 258 225
Double Superior  - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 125 142 165 188 215 248 215 188 165
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+1ad 235 269 309 353 407 469 407 353 309
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 235 269 309 353 407 469 407 353 309
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 171 196 225 258 296 341 296 258 225
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 171 196 225 258 296 341 296 258 225
Junior Suite - Golf View AL 2Ad 156 178 205 235 270 311 270 235 205
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+1ad 214 244 280 323 371 426 371 323 280
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 214 244 280 323 371 426 371 323 280
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 156 178 205 235 270 311 270 235 205
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 156 178 205 235 270 311 270 235 205
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad 244 281 323 371 427 490 427 371 323
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+1ad 336 386 443 511 587 674 587 511 443
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 336 386 443 511 587 674 587 511 443
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 244 281 323 371 427 490 427 371 323
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 244 281 323 371 427 490 427 371 323
Suite Executive - Golf View AL 2Ad 205 235 270 309 357 408 357 309 270
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+1ad 280 323 371 424 489 560 489 424 371
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 280 323 371 424 489 560 489 424 371
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 205 235 270 309 357 408 357 309 270
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 205 235 270 309 357 408 357 309 270
Double Room for Sgl - Sea View AL 1Ad+1ch(2-11) 132 151 172 198 229 262 229 198 172
Single Superior - Sea View AL 1Ad 108 125 144 165 189 217 189 165 144
Single Superior - Sea View AL 1Ad+1ch(0-1) 108 125 144 165 189 217 189 165 144
Double Superior  - Sea View AL 2Ad 150 172 197 226 261 300 261 226 197
Double Superior  - Sea View AL 2Ad+1ad 206 236 271 312 359 413 359 312 271
Double Superior  - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 150 172 197 226 261 300 261 226 197
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+1ad 256 296 339 390 449 514 449 390 339
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 256 296 339 390 449 514 449 390 339
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 186 215 247 284 327 375 327 284 247
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 186 215 247 284 327 375 327 284 247
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad 269 309 354 408 469 540 469 408 354
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+1ad 369 424 488 560 644 742 644 560 488
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 369 424 488 560 644 742 644 560 488
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 269 309 354 408 469 540 469 408 354
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 269 309 354 408 469 540 469 408 354
Suite Executive - Sea View AL 2Ad 224 258 296 341 392 450 392 341 296
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+1ad 307 353 407 469 538 618 538 469 407
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 307 353 407 469 538 618 538 469 407
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 224 258 296 341 392 450 392 341 296
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 224 258 296 341 392 450 392 341 296
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 394 451 518 597 687 790 687 597 518
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11.99) 394 451 518 597 687 790 687 597 518
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+2ad 430 493 566 651 749 862 749 651 566
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11.99) 430 493 566 651 749 862 749 651 566
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 287 329 377 434 499 575 499 434 377
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11.99) 287 329 377 434 499 575 499 434 377
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 475 545 625 722 826 951 826 722 625
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11.99) 475 545 625 722 826 951 826 722 625
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+2ad 517 595 683 787 902 1038 902 787 683
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11.99) 517 595 683 787 902 1038 902 787 683
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 345 397 456 525 602 693 602 525 456
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11.99) 345 397 456 525 602 693 602 525 456
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 845 975 1120 1287 1480 1703 1480 1287 1120
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11.99) 845 975 1120 1287 1480 1703 1480 1287 1120
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-11.99) 845 975 1120 1287 1480 1703 1480 1287 1120
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad 923 1062 1222 1404 1614 1857 1614 1404 1222
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11.99) 923 1062 1222 1404 1614 1857 1614 1404 1222
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-11.99) 923 1062 1222 1404 1614 1857 1614 1404 1222
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+3ch(0-11.99) 923 1062 1222 1404 1614 1857 1614 1404 1222
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+4ch(0-11.99) 923 1062 1222 1404 1614 1857 1614 1404 1222
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 615 708 815 936 1077 1239 1077 936 815
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ad 999 1151 1323 1521 1749 2012 1749 1521 1323
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-11.99) 999 1151 1323 1521 1749 2012 1749 1521 1323
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ad+2ch(0-11.99) 999 1151 1323 1521 1749 2012 1749 1521 1323
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11.99) 615 708 815 936 1077 1239 1077 936 815
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ad 1076 1240 1425 1638 1884 2166 1884 1638 1425
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ad+1ch(0-11.99) 1076 1240 1425 1638 1884 2166 1884 1638 1425
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ad+2ch(0-11.99) 1076 1240 1425 1638 1884 2166 1884 1638 1425
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ch(0-11.99) 615 708 815 936 1077 1239 1077 936 815
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 796 915 1051 1208 1390 1598 1390 1208 1051
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11.99) 796 915 1051 1208 1390 1598 1390 1208 1051
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-11.99) 796 915 1051 1208 1390 1598 1390 1208 1051
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad 868 998 1147 1317 1516 1744 1516 1317 1147
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11.99) 868 998 1147 1317 1516 1744 1516 1317 1147
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-11.99) 868 998 1147 1317 1516 1744 1516 1317 1147
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+3ch(0-11.99) 868 998 1147 1317 1516 1744 1516 1317 1147
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 579 666 765 879 1011 1163 1011 879 765
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ad 941 1081 1242 1427 1642 1889 1642 1427 1242
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-11.99) 941 1081 1242 1427 1642 1889 1642 1427 1242
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ad+2ch(0-11.99) 941 1081 1242 1427 1642 1889 1642 1427 1242
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11.99) 579 666 765 879 1011 1163 1011 879 765
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+4ch(0-11.99) 579 666 765 879 1011 1163 1011 879 765
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 658 756 869 999 1150 1321 1150 999 869
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-11.99) 658 756 869 999 1150 1321 1150 999 869
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-11.99) 658 756 869 999 1150 1321 1150 999 869
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ad 717 824 948 1090 1254 1441 1254 1090 948
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-11.99) 717 824 948 1090 1254 1441 1254 1090 948
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-11.99) 717 824 948 1090 1254 1441 1254 1090 948
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 479 550 632 727 836 961 836 727 632
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+3ad 778 893 1026 1180 1359 1561 1359 1180 1026
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-11.99) 778 893 1026 1180 1359 1561 1359 1180 1026
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+3ch(0-11.99) 479 550 632 727 836 961 836 727 632
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+4ch(0-11.99) 479 550 632 727 836 961 836 727 632
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad 414 474 544 626 722 827 722 626 544
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+1ad 568 650 748 861 992 1138 992 861 748
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 568 650 748 861 992 1138 992 861 748
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 414 474 544 626 722 827 722 626 544
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 414 474 544 626 722 827 722 626 544
Double Room for Sgl - Side Sea View AL 1Ad+1ch(2-11) 120 136 158 180 207 239 207 180 158
Single Superior - Side Sea View AL 1Ad 98 114 131 150 171 197 171 150 131
Single Superior - Side Sea View AL 1Ad+1ch(0-1) 98 114 131 150 171 197 171 150 131
Double Superior  - Side Sea View AL 2Ad 136 156 180 206 236 272 236 206 180
Double Superior  - Side Sea View AL 2Ad+1ad 187 214 248 283 325 375 325 283 248
Double Superior  - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 136 156 180 206 236 272 236 206 180
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+1ad 244 283 325 372 429 492 429 372 325
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 244 283 325 372 429 492 429 372 325
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 178 206 236 271 312 358 312 271 236
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 178 206 236 271 312 358 312 271 236
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad 171 196 225 258 296 341 296 258 225
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+1ad 235 269 309 353 407 469 407 353 309
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-11.99) 235 269 309 353 407 469 407 353 309
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-11.99) 171 196 225 258 296 341 296 258 225
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+2ch(0-11.99) 171 196 225 258 296 341 296 258 225
Отказна политика:
За отказ до 21 ден пред влез во хотел=без пенали
За отказ од 20 до 15 дена пред влез во хотел= се задржуваат 50% пенали
За отказ 14 дена пред влез во хотел=се задржува целиот износ, нема рефундација

Цена од : 62.50 €

Резервирај