Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Sithonia-Porto Carras

Porto Carras Sithonia Hotel / 5 stars / Porto Carras / Chalkidiki-Sithonia            
Цените се валидни за резервации од 01.05.19 00:00 дo 31.05.19 23:59               
Цените се по соба на ден, изразени во евра, а уплата се врши во денари (1е=62мкд)            
Доплата на туристичка такса-на лице место, во хотел ( 4 еур за соба, на ден )              
Минимум ноќи      1  1  2  2  2  5  2  2  2
Тип на соба услуга Сместување 26.04.19-17.05.19 18.05.19-14.06.19 15.06.19-28.06.19 29.06.19-12.07.19 13.07.19-26.07.19 27.07.19-29.08.19 30.08.19-08.09.19 09.09.19-22.09.19 23.09.19-06.10.19
Double Room for Sgl - Golf View AL 1Ad+1ch(2-13,99) 100 114 132 151 174 199 174 151 132
Double Superior  - Golf View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 114 131 151 173 198 227 198 173 151
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 216 248 284 325 375 431 375 325 284
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 157 180 207 237 273 313 273 237 207
Family Room Superior - Golf View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 157 180 207 237 273 313 273 237 207
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 196 224 257 296 340 392 340 296 257
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 144 164 188 216 248 285 248 216 188
Junior Suite - Golf View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 144 164 188 216 248 285 248 216 188
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 309 354 408 469 539 619 539 469 408
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 225 259 296 341 393 450 393 341 296
Suite Deluxe - Golf View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 225 259 296 341 393 450 393 341 296
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 257 296 340 390 450 514 450 390 340
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 188 216 248 284 327 375 327 284 248
Suite Executive - Golf View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 188 216 248 284 327 375 327 284 248
Double Room for Sgl - Sea View AL 1Ad+1ch(2-13,99) 121 139 159 182 210 241 210 182 159
Double Superior  - Sea View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 138 159 181 208 240 276 240 208 181
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 235 273 311 359 413 473 413 359 311
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 171 198 226 261 300 345 300 261 226
Family Room Superior - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 171 198 226 261 300 345 300 261 226
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 339 390 448 514 592 682 592 514 448
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 247 284 326 375 431 496 431 375 326
Suite Deluxe - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 247 284 326 375 431 496 431 375 326
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 282 325 375 431 494 568 494 431 375
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 206 237 273 313 360 413 360 313 273
Suite Executive - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 206 237 273 313 360 413 360 313 273
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 362 414 476 549 631 726 631 549 476
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-13,99) 362 414 476 549 631 726 631 549 476
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-13,99) 395 452 520 598 689 792 689 598 520
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 264 302 347 399 460 528 460 399 347
Suite Family  - Sea View AL 2Ad+3ch(0-13,99) 264 302 347 399 460 528 460 399 347
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 436 500 575 663 760 874 760 663 575
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-13,99) 436 500 575 663 760 874 760 663 575
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-13,99) 476 547 627 723 828 953 828 723 627
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 318 365 419 482 553 636 553 482 419
Suite Family Comfort - Sea View AL 2Ad+3ch(0-13,99) 318 365 419 482 553 636 553 482 419
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 777 895 1028 1182 1360 1564 1360 1182 1028
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-13,99) 777 895 1028 1182 1360 1564 1360 1182 1028
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-13,99) 777 895 1028 1182 1360 1564 1360 1182 1028
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-13,99) 848 977 1122 1290 1483 1706 1483 1290 1122
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-13,99) 848 977 1122 1290 1483 1706 1483 1290 1122
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+3ch(0-13,99) 848 977 1122 1290 1483 1706 1483 1290 1122
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ad+4ch(0-13,99) 848 977 1122 1290 1483 1706 1483 1290 1122
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 565 651 749 860 989 1138 989 860 749
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-13,99) 919 1057 1216 1396 1607 1848 1607 1396 1216
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ad+2ch(0-13,99) 919 1057 1216 1396 1607 1848 1607 1396 1216
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+3ch(0-13,99) 565 651 749 860 989 1138 989 860 749
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ad+1ch(0-13,99) 989 1139 1309 1504 1731 1990 1731 1504 1309
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ad+2ch(0-13,99) 989 1139 1309 1504 1731 1990 1731 1504 1309
Suite Family Grand - Sea View AL 2Ad+4ch(0-13,99) 565 651 749 860 989 1138 989 860 749
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 732 840 965 1110 1277 1469 1277 1110 965
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-13,99) 732 840 965 1110 1277 1469 1277 1110 965
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-13,99) 732 840 965 1110 1277 1469 1277 1110 965
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-13,99) 798 917 1053 1210 1393 1603 1393 1210 1053
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-13,99) 798 917 1053 1210 1393 1603 1393 1210 1053
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ad+3ch(0-13,99) 798 917 1053 1210 1393 1603 1393 1210 1053
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 533 611 703 807 930 1068 930 807 703
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-13,99) 864 993 1141 1311 1509 1736 1509 1311 1141
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ad+2ch(0-13,99) 864 993 1141 1311 1509 1736 1509 1311 1141
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+3ch(0-13,99) 533 611 703 807 930 1068 930 807 703
Suite Family Premium - Sea View AL 2Ad+4ch(0-13,99) 533 611 703 807 930 1068 930 807 703
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 605 694 798 918 1057 1213 1057 918 798
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-13,99) 605 694 798 918 1057 1213 1057 918 798
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+1ad+3ch(0-13,99) 605 694 798 918 1057 1213 1057 918 798
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-13,99) 660 757 870 1002 1153 1324 1153 1002 870
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ad+2ch(0-13,99) 660 757 870 1002 1153 1324 1153 1002 870
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 440 506 581 668 769 883 769 668 581
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+3ad+1ch(0-13,99) 714 821 944 1084 1249 1434 1249 1084 944
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+3ch(0-13,99) 440 506 581 668 769 883 769 668 581
Suite Family Privilege - Sea View AL 2Ad+4ch(0-13,99) 440 506 581 668 769 883 769 668 581
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 522 597 688 791 911 1045 911 791 688
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 380 435 500 576 663 760 663 576 500
Suite Presidential  - Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 380 435 500 576 663 760 663 576 500
Double Room for Sgl - Side Sea View AL 1Ad+1ch(2-13,99) 110 125 146 166 191 220 191 166 146
Double Superior  - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 125 144 166 189 218 251 218 189 166
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 224 260 298 342 394 452 394 342 298
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 164 189 218 249 287 328 287 249 218
Family Room Superior - Side Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 164 189 218 249 287 328 287 249 218
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-13,99) 216 248 284 325 375 431 375 325 284
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-13,99) 157 180 207 237 273 313 273 237 207
Junior Suite - Side Sea View AL 2Ad+2ch(0-13,99) 157 180 207 237 273 313 273 237 207

 

Цена од : 57.00 €

Резервирај