Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Lagomandra hotel

 cenovnik vo PDF-klikni za poveke 

 

Lagomandra Hotel & Spa / 4 stars (A) / Akti Lagomandra / Chalkidiki-Sithonia            
Цените се валидни за резервации од 05.05.19 00:00 дo 15.05.19 23:59                
Цените се по соба на ден, изразени во евра а уплата се врши во денари (1еур=62мкд)              
Доплата на туристичка такса 3 еур по соба на ден-се доплаќа во хотел.                
Минимум ноќи      4  4  4  4  4  4  4  4  4
Тип на соба   Сместување 05.05.19-20.05.19 21.05.19-26.05.19 29.06.19-30.06.19 01.07.19-15.07.19 16.07.19-31.07.19 16.08.19-24.08.19 25.08.19-07.09.19 08.09.19-15.09.19 16.09.19-30.09.19
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad 79 108 154 199 205 205 199 154 108
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad+1ad 97 135 192 248 256 256 248 192 135
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 79 108 154 199 205 205 199 154 108
Double Deluxe  - Side Sea View HB 2Ad+1ch(2-14,99) 79 108 154 199 205 205 199 154 108
Junior Suite -  HB 2Ad 77 105 174 203 209 209 203 174 105
Junior Suite -  HB 2Ad+1ad 95 123 195 223 231 231 223 195 123
Junior Suite -  HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 95 123 195 223 231 231 223 195 123
Junior Suite -  HB 2Ad+1ad+1ch(2-14,99) 95 123 195 223 231 231 223 195 123
Junior Suite -  HB 2Ad+1ch(0-1) 77 105 174 203 209 209 203 174 105
Junior Suite -  HB 2Ad+1ch(2-14,99) 77 105 174 203 209 209 203 174 105
Junior Suite -  HB 2Ad+2ad 115 143 216 244 252 252 244 216 143
Junior Suite -  HB 2Ad+2ch(0-1) 77 105 174 203 209 209 203 174 105
Junior Suite -  HB 2Ad+2ch(0-1)(2-14,99) 77 105 174 203 209 209 203 174 105
Junior Suite -  HB 2Ad+2ch(2-14,99) 77 105 174 203 209 209 203 174 105
Suite -  HB 2Ad 97 135 207 289 298 298 289 207 135
Suite -  HB 2Ad+1ad 116 154 228 309 319 319 309 228 154
Suite -  HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 116 154 228 309 319 319 309 228 154
Suite -  HB 2Ad+1ad+1ch(2-14,99) 116 154 228 309 319 319 309 228 154
Suite -  HB 2Ad+1ch(0-1) 97 135 207 289 298 298 289 207 135
Suite -  HB 2Ad+1ch(2-14,99) 97 135 207 289 298 298 289 207 135
Suite -  HB 2Ad+2ch(0-1) 97 135 207 289 298 298 289 207 135
Suite -  HB 2Ad+2ch(0-1)(2-14,99) 97 135 207 289 298 298 289 207 135
Suite -  HB 2Ad+2ch(2-14,99) 97 135 207 289 298 298 289 207 135
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+1ad 107 144 219 268 277 277 268 219 144
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 107 144 219 268 277 277 268 219 144
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-14,99) 107 144 219 268 277 277 268 219 144
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 107 144 219 268 277 277 268 219 144
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14,99) 107 144 219 268 277 277 268 219 144
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-14,99) 107 144 219 268 277 277 268 219 144
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+1ch(2-14,99) 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+2ad 125 164 240 289 298 298 289 240 164
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 125 164 240 289 298 298 289 240 164
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-14,99) 125 164 240 289 298 298 289 240 164
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-14,99) 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+2ch(2-14,99) 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14,99) 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+3ch(0-1)(2-14,99)(2-14,99) 87 125 199 248 256 256 248 199 125
Maisonette - Side Sea View HB 2Ad+3ch(2-14,99) 102 140 215 264 272 272 264 215 140
Junior Suite -  AL 2Ad 123 152 225 254 262 262 254 225 152
Junior Suite -  AL 2Ad+1ad 166 194 271 299 309 309 299 271 194
Junior Suite -  AL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 166 194 271 299 309 309 299 271 194
Junior Suite -  AL 2Ad+1ad+1ch(2-14,99) 180 208 286 316 325 325 316 286 208
Junior Suite -  AL 2Ad+1ch(0-1) 123 152 225 254 262 262 254 225 152
Junior Suite -  AL 2Ad+1ch(2-14,99) 137 166 241 269 278 278 269 241 166
Junior Suite -  AL 2Ad+2ad 208 236 317 346 357 357 346 317 236
Junior Suite -  AL 2Ad+2ch(0-1) 123 152 225 254 262 262 254 225 152
Junior Suite -  AL 2Ad+2ch(0-1)(2-14,99) 137 166 241 269 278 278 269 241 166
Junior Suite -  AL 2Ad+2ch(2-14,99) 152 180 256 284 294 294 284 256 180
Suite -  AL 2Ad 144 182 258 340 350 350 340 258 182
Suite -  AL 2Ad+1ad 186 224 304 385 398 398 385 304 224
Suite -  AL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 186 224 304 385 398 398 385 304 224
Suite -  AL 2Ad+1ad+1ch(2-14,99) 200 239 319 400 414 414 400 319 239
Suite -  AL 2Ad+1ch(0-1) 144 182 258 340 350 350 340 258 182
Suite -  AL 2Ad+1ch(2-14,99) 158 196 273 355 367 367 355 273 196
Suite -  AL 2Ad+2ch(0-1) 144 182 258 340 350 350 340 258 182
Suite -  AL 2Ad+2ch(0-1)(2-14,99) 158 196 273 355 367 367 355 273 196
Suite -  AL 2Ad+2ch(2-14,99) 172 210 289 370 382 382 370 289 210
Double Deluxe  - Side Sea View AL 2Ad 125 156 205 249 258 258 249 205 156
Double Deluxe  - Side Sea View AL 2Ad+1ad 168 206 269 324 335 335 324 269 206
Double Deluxe  - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-1) 125 156 205 249 258 258 249 205 156
Double Deluxe  - Side Sea View AL 2Ad+1ch(2-14,99) 140 170 220 266 273 273 266 220 170
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad 135 172 249 299 308 308 299 249 172
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+1ad 178 215 296 345 356 356 345 296 215
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(0-1) 178 215 296 345 356 356 345 296 215
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+1ad+1ch(2-14,99) 192 229 311 360 372 372 360 311 229
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-1) 178 215 296 345 356 356 345 296 215
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14,99) 192 229 311 360 372 372 360 311 229
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+1ad+2ch(2-14,99) 206 243 327 375 387 387 375 327 243
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+1ch(0-1) 135 172 249 299 308 308 299 249 172
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+1ch(2-14,99) 149 186 266 315 324 324 315 266 186
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+2ad 220 257 342 391 404 404 391 342 257
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(0-1) 220 257 342 391 404 404 391 342 257
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+2ad+1ch(2-14,99) 234 271 357 406 419 419 406 357 271
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+2ch(0-1) 135 172 249 299 308 308 299 249 172
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+2ch(0-1)(2-14,99) 149 186 266 315 324 324 315 266 186
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+2ch(2-14,99) 164 200 281 330 341 341 330 281 200
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+3ch(0-1) 135 172 249 299 308 308 299 249 172
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14,99) 149 186 266 315 324 324 315 266 186
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+3ch(0-1)(2-14,99)(2-14,99) 164 200 281 330 341 341 330 281 200
Maisonette - Side Sea View AL 2Ad+3ch(2-14,99) 192 229 311 360 372 372 360 311 229
Cancellation policy:
14-10 days prior to arrival = We charge 50 %
From 9 to 1 days prior to arrival and for no - show, Early departure, we charge 100% --full amount

 

Цена од : 39.50 €

Резервирај