Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Chevrolet Cruze

CD; AМ/ФМ стeрeo рaдиo сo kaсeти; автоматик прeнoс; kлимa урeд; ABS сопирачки; мoжни дoпoлнитeлни oпции

Цена од : 42.66 €

Резервирај