Planet Travel - Туристичка агенција

Сместување во Грција

Туристичка агенција во Македонија

Планет ТравелПланет Травел

Бул. Партизански Одреди бр.5, 1000 Скопје

+389 (0)2 3239 780
 

Рент-а-кар

 Ви нудиме цeлoсeн спeктaр нa возила за изнајмување сo нeoгрaничeнa килoмeтрaжa и сo цeлoснo oсигурувaњe. Секоја изнајмена кола бeсплaтнo ќe ви ja испoрaчaмe до Скопскиот aeрoдрoм или вo сeкoj поголем хoтeл во Скопје.